pani1.jpg
Savan Dental Clinic home kontakt

Home

Je?li chcesz:

  • mie? bia?e, pi?kne i zdrowe z?by
  • zmieni? swój wygl?d
  • leczy? si? w mi?ej atmosferze, bez bólu i stresu

Odwied? mój gabinet i odkryj si?? pi?knego u?miechu.

Adnan Savan - Twój Dentysta

Nowo??: BOTOX - Zmarszczki

Savan – stomatolog Pozna? – pi?kny u?miech bez bólu i stresu!

Bia?e, zdrowe z?by s? jedn? z najpi?kniejszych ozdób cz?owieka. Któ? z nas nie patrzy z przyjemno?ci? na pi?kny u?miech drugiej osoby?

Jednak, by mie? bia?e i zdrowe z?by, nale?y dba? o nie ka?dego dnia. Regularne wizyty u dentysty s? niemal?e najwa?niejsze. Tylko jak znale?? dobrego stomatologa, któremu mo?na ufa? i nie obawia? si? wizyty u niego?

Gabinet stomatologiczny SAVAN dba o szczególne podej?cie do ka?dej osoby. Tutaj, poza profesjonalizmem leczenia, najwa?niejsze s? indywidualne potrzeby pacjentów.

W moim gabinecie bez bólu i stresu wyleczysz z?by oraz zyskasz pi?kny u?miech, m.in. poprzez wybielanie z?bów. Odwa? si? na wizyt? i zyskaj pi?kny, zdrowy u?miech, który tak podziwiasz u innych! Dentysta Pozna? – profesjonalizm i troska o ka?dego pacjenta.

?wiadczymy tak?e us?ugi z zakresu medycyny estetycznej. Coraz cz?stszym zabiegiem jest podawanie botoxu, który likwiduje zmarszczki. Je?li nie akceptujesz swoich niedoskona?o?ci, denerwuj? Ci? powi?kszaj?ce si? zmarszczki, postaw na botox Pozna?.